SENSACJE  NAUKI 

    A może Kopernik się mylił ?.... ONZ, NASA, UFO, FIZYKA, RELIGIE....

English version in preparation.
Kurczę ….
Od czego tu zacząć, by ten temat był łatwo zrozumiały dla każdego ? Może na wstępie parę mądrych słów …

 Erwin Schrödinger, twórca mechaniki falowej, przeszło pół wieku temu napisał, że fizyka, której nie mogą pojąć normalni ludzie, jest skazana na niebyt. Nie będzie ona częścią kultury. Fizycy będą wtedy rozmawiać wyłącznie między sobą. Mówił o fizyce współczesnej, którą sam tworzył… przestrzegał przed matematyką teoretyczną, za pomocą której można obliczyć rzeczy, których nie ma i nigdy nie było … Lecz wzory matematyczne dowodzą, że jednak istnieją…


Będę więc unikał wszelkich wzorów matematycznych, gdyż najpierw należy wiedzieć, jak się rzeczy mają, a dopiero potem je obliczać. Nigdy odwrotnie !!!


Wracając do tematu astronomii oraz planet naszego Układu Słonecznego, małe przypomnienie wiadomości.
Nasze planety znajdują się po tej samej stronie Słońca i na pewno nie mają środków swoich orbit w jego środku.
Potwierdzenie tego faktu znajdziecie w dowolnej literaturze światowej z dziedziny Astronomii czy Internecie. Dowiecie się, w której części nieba 
można nasze planety odnaleźć oraz kiedy są one najlepiej na nocnym niebie widoczne. Na pewno nie chowają się za Słońcem, co zakłada dotychczasowa teoria. Na Komputerowch Symulatorach Nieba też nie zauważycie chowania się planet za Słońcem. Na rysunku wyglądało to mniej więcej tak:


Zacznijmy lekko modyfikować ten układ o znane nam dowody.

Wiemy, że nachylenie osi obrotu Marsa (odchylenie od prostej prostopadłej do płaszczyzny orbity) to kąt 25,19 stopnia, jest ono podobne do nachylenia osi obrotu Ziemi. W rezultacie pory roku na Marsie są podobne do ziemskich, choć prawie dwa razy dłuższe z uwagi na dłuższy rok. W obecnej orientacji biegun północny Marsa - jego oś obrotu - znajduje się w pobliżu gwiazdy  Deneb. W przypadku Ziemi  ten kąt wynosi 23,45 stopnia, a oś obrotu jest skierowana na Gwiazdę Polarną. 
Na rysunku wygląda to następująco: 

.
Wiemy, że pozostałe planety mają nachylone osie obrotu - płaszczyzny orbit … Nie rysowałem więc ich wszystkich.
Tylko Wenus oraz Uran obracają się w stronę przeciwną niż pozostałe planety naszego Układu Słonecznego.


Czy obracają się przeciwnie tylko wokół własnej osi … czy również w stronę przeciwną po orbitach? Co jest powodem tej anomalii?  
Zastanawiać może też fakt, co w ogóle trzyma nasze planety przy Słońcu ? Co wymusza na nich taki, a nie inny ruch w przestrzeni? Jakie siły powodują, że planety nie fruwają swobodnie wśród gwiazd? Powiecie … Grawitacja.

Jasne … Ale czy Newtonowska?

 
Wiemy, że za czasów Newtona nie znano jeszcze fizyki falowej. Fale elektro-magnetyczne odkryto znacznie później…
Dołączmy więc te fale do teorii o Obrocie Sfer Niebieskich. Nasi naukowcy stwierdzili w kosmosie obecność fal o bardzo dużych rozmiarach … Załóżmy więc taką wersję i obejrzyjmy ją na poniższym rysunku.
.
Zaczyna wyłaniać się coś Ciekawego …Pojawiły się na planetach Bieguny Magnetyczne, które potwierdzają kompasy a wraz z nimi Ziemskie pole magnetyczne, które doskonale znamy. Przyjrzyjmy się temu zjawisku bliżej, oglądając poniższe rysunki.
Jak łatwo zauważyć … Nachylenie Osi Obrotu Ziemi i innych planet zależy od nachylenia Fali Magnetycznej wytwarzanej przez Słońce. Właściwie powinniśmy mówić o fali elektro-magnetycznej, gdyż sama fala magnetyczna w naturze nigdy nie występuje. Na rysunkach wyodrębniłem falę magnetyczną, by lepiej wyjaśnić zjawisko biegunów magnetycznych Planet.

W odniesieniu do Wenus i Urana łatwo można się domyślać, że fala magnetyczna dociera na te planety ‘od dołu’ … Co za tym idzie, bieguny magnetyczne tych planet też będą odwrotne niż na pozostałych planetach. Po prostu kompasy pokażą odwrotne niż na Ziemi bieguny magnetyczne. Identyczną sytuację mamy przy prostych magnesach i prawach związanych z magnesowaniem ciał oraz prądem elektrycznym, który też jest przecież falą elektro-magnetyczną.

Na rysunku wygląda to następująco...
.
 Fala elektryczna, której nie narysowałem, wymusi na planetach ruch obrotowy wokół własnej osi oraz po ich orbitach.
 Siła Elektromotoryczna tej fali, którą znamy z elektrotechniki, spowoduje obracanie się planet w ściśle określonym kierunku... w prawo lub w lewo. 
Podobnie wygląda sprawa w silnikach elektrycznych. Kierunek obrotów silnika zależeć będzie od ukierunkowania pola magnetycznego wytwarzanego przez uzwojenia silnika. W przypadku obracania się Planet, dotyczyć będzie to ich ruchu obrotowego tak wokół własnej osi, jak i po orbitach. Właśnie z tego powodu Wenus i Uran obracają się w stronę przeciwną niż pozostałe planety.

Należy pamiętać, że składowe fali rozchodzących się w przestrzeni - elektryczna i magnetyczna indukują (wytwarzają) się wzajemnie. Zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne, a z kolei zmieniające się pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne. Właściwości fal elektromagnetycznych zależą od długości fali. Należy więc rozpatrywać je przestrzennie jak na poniższym rysunku:
Jeżeli umieścimy w tej przestrzeni Ziemię... Na poniższym rysunku jej orbita będzie zaznaczona czarną przerywaną linią. 
Można się domyślać, że Ziemia będzie wykazywać pewne odchylenia od toru, którym się porusza...  nie porusza się przecież po orbicie bardzo precyzyjnie jak pociąg po torach, lecz nigdy się z tej przestrzeni nie wydostanie. Astronomia nazywa takie odchylenia Precesją ( rotacją), którą możemy obserwować w czasie kręcenia się jakiegoś ciała (np. wirującego bąka)... Przypisanie podobnych zachowań w stosunku do obracającej się Ziemi -  jest  nieporozumieniem.

 Pojęciem Precesji próbuje się wyjaśnić odchylenie o kąt 23,5 stopnia oraz ekliptyką Hipparchosa, o której wspominałem.
 Osi Obrotu Ziemi, która przebiega przez obydwa jej Bieguny Magnetyczne (orientacyjnie wyznaczają te bieguny kompasy) a prostą prostopadłą do płaszczyzny orbity, którą wytyczono geometrycznie. Rzekomo zmiany  wynikające z precesji będzie można stwierdzić za jakieś 2 500 lat a pełny okrąg zatoczy Ziemia za jakieś 26 000 lat. 

Wygląda na to, że matematycy dołożyli swoje pięć groszy do wyjaśnianie zjawisk obserwowanych w naturze by trochę je zagmatwać. Więcej na temat Precesji znajdziecie na Wikipedii dołączam link -  http://pl.wikipedia.org/wiki/Precesja 
W/g Wikipedii... na rysunku wygląda to mniej więcej tak.
Matematyka jest fajna i bardzo ją lubię. Wiecie co będzie za 2 500 lat ?  Będę wtedy obchodził 2 550 urodziny.  W liczeniu pomagał mi sąsiad, który jest matematykiem z zawodu. Kilka też razy sprawdzałem wynik na kalkulatorze. Pomyłka jest wykluczona.... Wygląda na to, że jestem długowieczny a może nawet nieśmiertelny. A może wszyscy tacy jesteśmy ? 
Dowód na to jest przecież bardzo oczywisty...  obliczenia  to potwierdzają !!!  

Wygląda na to, że precesja tak jak chowanie się planet za Słońcem są jedynie matematycznymi wyliczeniami czegoś co w rzeczywistości nie istnieje i nigdy nie zostało zaobserwowane. W układzie zaproponowanym przeze mnie czyli z Ziemią krążącą obok Słońca... Precesji (rotacji) nie trzeba wymyślać, ponieważ wcale nie występuje.


 Koniecznie trzeba dodać, że zjawisko 

nazywane przez astronomów precesją... co zresztą potwierdzają obserwacje - może być dowodem na to, że kosmos się rozrasta. Co zresztą jest znanym faktem...  

Wnioski jak bardzo, obecna teoria o obrocie Ziemi wokół Słońca jest naciągana do rzeczywistości.... zostawiam dla Was. 
 

Nie jestem jedyną osobą, która ma wątpliwości w tematach związanych z Astronomią. Moim zdaniem należy jasno powiedzieć... Słuchajcie ludzie - to co czytacie w podręcznikach szkolnych i różnych publikacjach w temacie obrotu planet, to są nie do końca sprawdzone założenia. Należy jeszcze je potwierdzić i ujednolicić. A co za tym idzie, należy wycofać tą widzę z podręczników szkolnych, by nie mącić ludziom w głowach. Należy ją umieścić  w dziale - fantastyka naukowa - w celu dokładniejszego jej zbadania !!!

I tak jak pisał o fizyce Erwin Schrödinger, którego słowa przytaczałem na samym początku strony... "fizyka, której nie mogą pojąć normalni ludzie, jest skazana na niebyt ". Powinna być ona prosta i zrozumiała dla wszystkich. W przeciwnym razie... "Fizycy będą rozmawiać wyłącznie między sobą" gdyż tylko oni takie dziwne wyjaśnienia będą "rozumieć". Moje alternatywne propozycje też należy jeszcze dokładnie zbadać !!!  Jednak wywody, które przedstawiłem są wystarczająco uzasadnione by poddać weryfikacji obecną teorię o obrocie planet w kosmosie i podjąć w tych tematach szerszą dyskusję.  

O zmianach parametrów fal elektro-magnetycznych Słońca a co za tym idzie o trochę innej "precesji", dowiecie się więcej na stronach Sensacje Nauki 2, gdzie szerzej omawiam zagadnienia częstotliwości tych fal i ich źródła. Wiemy przecież, że Słońce nie zawsze świeci z taką samą intensywnością. Zmienia się to co ok. 12 lat. (plamy na Słońcu). Dlatego fale, które emituje też  mogą ulegać zmianie. 

Ustalimy również, dlaczego mają one taki stożkowy kształt. Amplituda Słonecznej fali elektro-magnetycznej, czyli jej wysokość nie jest wszędzie jednakowa. Oddalając się od Słońca, jej wysokość wzrasta aż do Jowisza , zaś od Saturna ponownie maleje. Dowodzi tego wielkość orbit, po których poruszają się planety oraz różny dla każdej planety kąt nachylenia orbity .... Ziemia 23,45 stopnia - Mars 25,19 stopnia, itd
 
Teraz można dokonywać matematycznych obliczeń w oparciu o znane nam z Fizyki prawa. Znając odległości planet od Ziemi oraz ich częstotliwość zbliżania się i oddalania do niej ... z łatwością dopasujemy znane nam fakty w jedną
zrozumiałą całość. Badając Kosmos nie będziemy ograniczali się do stwierdzania faktów, lecz również będziemy rozumieli, z czego one wynikają. Prawidłowości, które przedstawiłem dotyczą wszystkich Planet i Słońc w Galaktykach.

 Mam nadzieję, że moje wywody były zrozumiałe i nie skomplikowałem za bardzo tematu.


Zanim jednak dotrzemy do Czarnych Dziur i podróżowania po Kosmosie bez pomocy paliwa, jak to czynią Niezidentyfikowane Obiekty Latające… udamy się najpierw w świat Mikro Cząsteczek i Religii.

Już teraz zapraszam Wszystkich na nową stronę, poświęconą tej tematyce pod tytułem:
Sensacje Nauki 2 - Na wakacje do Raju... Bóg, Kosmici, Fizyka, Religie....Zapraszam jeszcze na następną podstronę, by wyjaśnić ruch po orbicie...
naszego Księżyca.

Wspomnę też trochę o .... nie istniejącej Planecie naszego Układu Słonecznego, której szczątki fruwają po Orbicie za Marsem, tworząc tak zwany Pas Asteroidów.

Autor: Mariusz Najda – Biał

Kreator stron internetowych - przetestuj