SENSACJE  NAUKI 

    A może Kopernik się mylił ?.... ONZ, NASA, UFO, FIZYKA, RELIGIE....

English version in preparation.
Lekcja 3.
Jak już zauważyliście... niektóre teorie naukowe nie są zbyt dopracowane. W nauce tak bywa, że tworzy się pewne założenia i hipotezy, czasami nawet bardzo abstrakcyjne... by wyjaśnić obserwowane w naturze zjawiska. Niektórzy w swoisty sposób interpretują to, co widzą. Zresztą za czasów Kopernika nie było łatwo ... Brakowało dobrego sprzętu do obserwacji Nieba i na dodatek straszyła Inkwizycja. Nie oceniajcie więc zbyt surowo tych, którzy w tamtych czasach tworzyli fundamenty nauki. Choć ich założenia nie zawsze były słuszne...Nie chcieli celowo nikogo wprowadzić w błąd. Trzeba przyznać, że dla  wielu z nich  nie brakowało fantazji i polotu.

By nie poniosła nas zbytnia fantazja .... skupmy się na istniejących dowodach naukowych opartych na faktach, doświadczeniach i pomiarach. Jakie więc zagadnienia dotyczące obrotu naszej Ziemi przy Słońcu są pewne i sprawdzone.


 Dla przypomnienia:

1. Ziemia obraca się wokół własnej osi, która jest skierowana od tysięcy lat na Gwiazdę Polarną na półkuli północnej i  
    Krzyż Południa na południowej. Według tych Gwiazd od dawna wyznaczamy północ i południe –
Sekstans i kompas  
    najprościej to udowadniają.  

2. Słońce oświetla obydwie półkule Ziemi i mamy cztery pory roku. Na półkuli północnej środek lata wyznacza Zwrotnik  
    Raka, zaś na południowej Zwrotnik Koziorożca. Promienie słoneczne padają wtedy prostopadle na te zwrotniki, a  
   Słońce jest w zenicie - czyli, że w środku dnia Słońce świeci nam wtedy prosto nad głową, a własne cienie mamy pod
   stopami.
Zegary słoneczne wystarczą, by to potwierdzić.
3. Gwiazdy nie poruszają się po niebie, co widać gołym okiem. Zachowują miedzy sobą stałe odległości, tworząc
    Gwiazdozbiory.

4. Znamy odległość Ziemi od Słońca i kształt ziemskiej orbity.

No właśnie .... Co o tej odległości i kształcie ziemskiej orbity wiemy? Tą tematyką zajmował się w swoim czasie:

 Johannes Kepler (ur. 27 grudnia 1571 r. w Weil der Stadt, zm. 15 listopada 1630 r. w Ratyzbonie) – niemiecki matematyk, astronom i astrolog, jedna z czołowych postaci rewolucji naukowej w XVII wieku. Najbardziej znany jest z nazwanych jego imieniem praw ruchu planet, skodyfikowanych przez
późniejszych astronomów na podstawie jego prac Astronomia nova, Harmonices Mundi i Epitome astronomiae Copernicanae. Prawa te stały się jedną z podstaw teorii grawitacji Izaaka Newtona. w/g Wikipedia


Kepler po obserwacjach Nieba zauważył, że Słońce w zależności od pory roku zmienia swoją wielkość. 
Zimą tarcza słoneczna jest większa niż Latem, co można łatwo stwierdzić bez lunety... Wystarczą okulary przeciwsłoneczne. Swoje obserwacje prowadził z półkuli północnej, a wnioski nasunęły się dla niego same... Skoro Ziemia przybliża i oddala się od Słońca... Orbita Ziemi nie może być okręgiem, gdyż wtedy widzielibyśmy Słońce w jednakowej wielkości !!!  

Przyjął więc, że środek orbity Ziemi nie może leżeć w  środku Słońca i że musi ona mieć kształt elipsy.
 
Podobnie jak w przypadku naszego Księżyca, który raz jest widoczny na niebie duży, gdy się do Ziemi przybliża, bądź mniejszy, gdy się od niej oddala. Na rysunku wygląda to następująco:


Uczony dokonał stosownych pomiarów i dopasował do nich wzory matematyczne, by ten fakt potwierdzić.

Tak powstało Pierwsze Prawo Keplera dotyczące kształtu orbity Ziemi
.


Pójdźmy dalej śladami Johannesa Keplera i zastanówmy się czy jest to jedyna możliwa interpretacja faktu, że Ziemia
przybliża i oddala się od Słońca w taki sposób, jak to przedstawił ten wybitny uczony ?

Przyjrzyjmy się poniższemu rysunkowi i spójrzmy trochę inaczej na Słońce i orbitę Ziemi.
Jak widać, w tym nowym układzie wszystkie znane nam fakty dotyczące obrotu naszej planety w obrębie Słońca pasują do siebie idealnie. Ziemia nadal przybliża i oddala się od Słońca, tak jak to zauważył J. Kepler. Geometria przestrzenna wystarcza, by w prosty sposób to wyjaśnić. Nie ma też potrzeby wymyślania Ekliptyki i podobnych pojęć. 

Dlaczego występują małe "odchylenia" osi obrotu Ziemi od Gwiazdy Polarnej - wiosną i jesienią- łatwo też można ustalić.   W zależności od tego czy Ziemia będzie po lewej stronie orbity, czy po prawej... wystąpią  przesunięcia tej linii od ukierunkowania na tą gwiazdę. To zjawisko już wcześniej zabserwował - grecki astronom Hipparchos z Nikei. 

Stwierdził on, że Oś Obrotu Ziemi przesuwa się po niebie... W środku lata lub w środku zimy ta oś jest
idealnie skierowana na Gwiazdę Polarną co nazywamy - Przesileniem letnim lub zimowym - ten punkt na poniższym obrazie jest oznaczony jako "Zero". W pozostałych przypadkach Oś obrotu Ziemi, przesuwa się po niebie w lewo lub w prawo aż do momentu osiągnięcia Równonocy wiosennej lub jesiennej. W tym czasie dzień trwa na Ziemi tyle samo godzin co noc a Słońce oświetla wtedy Równik.
To samo przesunięcie występuje w przypadku Krzyża Południa, którego nie widzimy z półkuli północnej. Czerwone punkty na obrazie nieba informują jak to przesunięcie wygląda w praktyce. Zwróćcie uwagę, że te punkty tworzą linię prostą a właściwie Odcinek. Jego długość na Niebie wyznacza obrót Ziemi po orbicie. W proponowanym przeze mnie układzieOś obrotu Ziemi taki właśnie Odcinek na niebie wytyczy !!! Przedstawia to poniższy rysunek.

Jest to kolejny dowód na to, że Orbita Ziemi musi leżeć Obok Słońca a płaszczyzna jej Orbity jest zgodna z osią obrotu naszej Planety. Nie da się w inny sposób  przedstawić obrotu Ziemi w Kosmosie. Geometria wyklucza inne możliwości !!!   


Płaszczyzna orbity Ziemi jest również nachylona pod pewnym kątem w stosunku do Słońca, co już dawno stwierdzono naukowo. 
Fakt ten jest bardzo istotny, gdyż wynika z niego wiele innych prawidłowości związanych z obrotem wszystkich planet w Kosmosie....Szerzej na ten temat na następnej podstronie.

.

Wszystko, co opisałem, można łatwo przedstawić doświadczalnie, za pomocą prostych przyrządów naukowych. Świecąca żarówka jako Słońce, globus jako Ziemia, a piłeczka pingpongowa w roli Gwiazdy Polarnej. Wystarczy tylko obracać globusem obok żarówki...

Wykładowcom będzie łatwiej wyjaśnić, jak obraca się Ziemia wokół Słońca. Wcześniej musieli się nieźle napocić, by wytłumaczyć zawiłości ekliptyki. W życiu sam tego doświadczyłem....
Może już czas odłożyć teorię o "Obrotach Sfer Niebieskich" do lamusa, skoro jest czystą fantastyką i nie ma pokrycia w rzeczywistości.
Jak jest naprawdę z obrotem naszej Ziemi w obrębie Słońca - pozostawiam Waszej ocenie
....


W kwestiach dotyczących Astronomii warto będzie jeszcze omówić:

-    Czym są Czarne Dziury  i w jaki sposób łączą się ze sobą Gwiazdy?

-    Skąd bierze się grawitacja i czy istnieje antygrawitacja?

-    Jak podróżować po Kosmosie bez pomocy paliwa? 

Wcześniej jednak ustalimy:

-     Skąd biorą się Bieguny i Pole Magnetyczne Ziemi?

-     Dlaczego jedne Planety Krążą w lewo a inne w prawo wokół własnej osi?

-     Dlaczego jedne planety krążą w prawo a inne w lewo po swoich Orbitach ?


Moja publikacja jako praca naukowa pełna wzorów matematycznych byłaby dla przeciętnego czytelnika strasznie nudna. Dlatego skupiłem się na ogólnym ukazaniu błędnych założeń czy mylnych interpretacji niektórych zjawisk, które obserwujemy wokół nas. Zagościły one w naszej Nauce i ...
Śmiało można je nazwać Wirusami Fizyki.
Bez ich usunięcia nadal będziemy zacofani w stosunku do innych Cywilizacji tak w Nauce, jak i w Technice
.


Wracając do tematu .... Bardzo ciekawą planetą jest Wenus. Obraca się ona po swojej orbicie i wokół własnej osi w stronę przeciwną niż Ziemia. Ustalimy, jaka jest tego przyczyna i co wymusza na planetach, taki a nie inny ruch po orbitach. Przy okazji ustalimy też, skąd biorą się na Ziemi oraz na innych planetach bieguny magnetyczne
.
Zapraszam na pod stronę pod tytułem:
Wenus ...
.

Autor:Mariusz Najda - Białystok email: serwisufo@interia.pl
.
Kreator stron internetowych - przetestuj